Cà chua

  • Cà chua beef có nhiều Vitamin C, Vitamin này là một chất dinh dưỡng thiết yếu và chất chống oxy hóa. Kali, một khoáng chất…

  • Cà chua châu Âu có nhiều Vitamin C, Vitamin này là một chất dinh dưỡng thiết yếu và chất chống oxy hóa. Kali, một khoáng…

  • Cà chua cherry dài Hasfarm Greens+ được trồng trong các trang trại nhà kính tại Đà Lạt theo tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. Cà chua cherry dài…

  • Cà chua cherry tròn Hasfarm Greens+ được trồng trong các trang trại nhà kính tại Đà Lạt theo tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. Cà chua cherry có…

  • Cà chua roseberry Hasfarm Greens+ được trồng trong các trang trại nhà kính tại Đà Lạt theo tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. Cà chua roseberry còn được…

  • Cà chua trứng Hasfarm Greens+ được trồng trong các trang trại nhà kính tại Đà Lạt theo tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. Cà chua trứng có dạng…