fbpx
Menu Đóng
  • Xà lách Crispy Hasfarm Greens+ được trồng theo phương pháp thủy canh trong nhà kính hiện đại đạt tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. để đảm bảo chất…

  • Xà lách iceberg Hasfarm Greens+ được trồng theo phương pháp thủy canh trong nhà kính hiện đại đạt tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. để đảm bảo chất…

  • Xà lách lolo tím Hasfarm Greens+ được trồng theo phương pháp thủy canh trong nhà kính hiện đại đạt tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. để đảm bảo…

  • Xà lách lolo xanh Hasfarm Greens+ được trồng theo phương pháp thủy canh trong nhà kính hiện đại đạt tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. để đảm bảo…

  • Xà lách mỡ Hasfarm Greens+ được trồng theo phương pháp thủy canh trong nhà kính hiện đại đạt tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. để đảm bảo chất…

  • Xà lách romaine Hasfarm Greens+ được trồng theo phương pháp thủy canh trong nhà kính hiện đại đạt tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. Nó mang những chiếc…