fbpx
Menu Đóng
  • Bắp cải trắng Hasfarm Greens+ được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP. Bắp cải trắng có nhiều lớp lá cuộn lại với nhau tạo thành khối…

  • Cải thảo Hasfarm Greens+ được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP. Cải thảo có màu sắc khá giống với bắp cải, phần lá bao ngoài của…