Khoai tây mọc mầm có an toàn để ăn không? 

Một số người cho rằng khoai tây mọc mầm hoàn toàn an toàn để ăn, miễn là bạn loại bỏ mầm. Tuy nhiên, có nhiều người cảnh báo rằng khoai tây mọc mầm rất độc hại và gây ngộ độc thực phẩm – thậm chí có khả năng tử vong. Tại sao khoai tây mọc […]